Kursy walut
NBP 2021-11-30
USD 4,1214 -0,99%
EUR 4,6834 -0,32%
CHF 4,4888 -0,28%
GBP 5,5070 -0,83%
Wspierane przez Money.pl

 

Oferta usług rachunkowych

Nasze biura rachunkowe w Poznaniu współpracują z Klientami biznesowymi, prowadzącymi własne przedsiębiorstwa. Usługi księgowe i podatkowe świadczymy między innymi wspólnotom mieszkaniowym, sklepom, fundacjom i stowarzyszeniom oraz aptekom.

  Świadczenia z zakresu księgowości

Nasz zespół wykwalifikowanych doradców oferuje Państwu kompleksowe usługi księgowe. Dbamy o to, by wszystkie świadczenia, które proponuje biuro podatkowe Adler były zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami rachunkowości. Klientom oferujemy współpracę zarówno doraźną jak i stałą.

 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych, podatkowej książce przychodów i rozchodów, ryczałcie ewidencjonowanym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej operacji magazynowych,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawa o rachunkowości.

  Świadczenia kadrowo-płacowe

Nasze biuro rachunkowe proponuje Klientom rozwiązania, które usprawnią działanie przedsiębiorstwa. Przejmujemy obowiązki kadrowo-płacowe firmy i zajmujemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji oraz ewidencji czasu pracy zatrudnionego przez Klienta personelu.


 • przygotowywanie umów o pracę oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz z zakończeniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych: umowa zlecenia, umowa o dzieło,
 • przygotowywanie list płac pracowników na umowę o pracę,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz PFRON
 • przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS sporządzonych deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych,
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników.

  Inne usługi

Nasi doradcy podatkowi posiadają doświadczenie i kompetencje, które umożliwiają im wykonywanie rozmaitych świadczeń na rzecz Klienta. Dbamy o to by Przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, nie musieli martwić się o sprawy natury formalnej. Przejmujemy od Państwa wiele obowiązków, dzięki czemu możecie zająć się priorytetowymi działaniami i celami firmy.


 • załatwianie formalności związanych z rejestracją firmy
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS, UKS
 • nadzór nad istniejącą komórką księgową,
 • prowadzenie księgowości w siedzibie Państwa firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,

 

 


 
 

 

 

Ważne linki

Tu znajdziesz linki do stron z przepisami i innymi artyku łami zwiążanymi z podatkami, VAT, PIT, CIT, CAT

 

 

 

Jak do nas trafić

W tymmiejscu znajdziecie Państwo
mapę która pozwoli znaleźć nas,
oraz drogę do naszej siedziby.

 
Biuro rachunkowe Adler -
ul. Marcelińska 86, 60-324 Poznań
- tel: 533-321-741, 501-860-587 e-mail: info@biuroadler.pl